belka topleft belka topbg belka topright
belka leftbg Menu główne
belka hori
belka rightbg
belka leftbg
· e-mail
belka rightbg
belka bottomleft belka bottombg belka bottom right

belka topleft belka topbg belka topright
belka leftbg Witaj
belka hori
belka rightbg
belka leftbg
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
belka rightbg
belka bottomleft belka bottombg belka bottom right

belka topleft belka topbg belka topright
belka leftbg

Betoniarz - zbrojarz

belka hori
belka rightbg
belka leftbg
Szkolenie obejmuje 180 godzin, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych.

Modułowy program szkolenia:

1. SZKOLENIE BHP
2. RODZAJE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
3. MATERIAŁOZNAWSTWO
4. MASZYNOZNAWSTWO
5. KALKULACJA KOSZTÓW, RYSUNEK TECHNICZNY, DOKUMANTACJA TECHNICZNA
6. TECHNOLOGIA BETONIARSTWA
7. TECHNOLOGIA ZBROJENIA
8. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
- wykonanie zbrojeń i betonowanie schodów
- wykonanie zbrojeń i betonowanie stropów, podciągów
- wykonanie zbrojeń nadprożowych, podokiennych za względów konstrukcyjnych i
na wymaganą nośność
- betonowanie ścian w deskowaniach traconych,
- wykonanie szkieletów zbrojeniowych słupów o różnym przekroju i rodzaju
zbrojenia, belek obustronnie zamocowanych, wsporników ram, rygli,
przeprowadzenie betonowania w deskowaniach,
- korzystanie z deskowania tradycyjnego, deskowania systemowego oraz z
rusztowań,
- zagęszczanie mieszanki betonowej ręcznie i mechanicznie za pomocą
wibratorów, pielęgnowanie mieszanki betonowej do momentu jej stwardnienia,
- obsługiwanie sprzętu i narzędzi potrzebnych do wykonania zbrojenia i
betonowania,
- wyszczególnianie rodzajów gruntów, wykopów, fundamentów, ścian, stropów ze
względu na ich konstrukcję i rodzaj użytego materiału, schodów i elementów
klatki schodowej, izolacji i instalacji występujących w budynku

Koszt szkolenia: 2 000 zł

Cena szkolenia obejmuje:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- odzież roboczą
- materiały dydaktyczne

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty.
Pierwsza rata wpłacana jest przed rozpoczęciem szkolenia w siedzibie Centrum Szkoleniowego lub na konto.

belka rightbg
belka bottom left belka bottombg belka bottom right

 
 
Czas generowania: 0.0485 sek., 0.0044 z tego dla zapytań. Użycie pamięci: 2,236KB

Jagiellońska 82/1, 70-437 Szczecin

tel: 91 434 77 27

e-mail biuro@gielar.pl