Menu główne
· e-mail

Witaj
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Murarz - tynkarz
Szkolenie obejmuje 120 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych i 100 godzin zajęć praktycznych.

Modułowy program szkolenia:

1. SZKOLENIE BHP
2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
3. KOSZTORYSOWANIE
4. RYSUNEK TECHNICZNY
5. MATERIAŁOZNAWSTWO
6. TECHNOLOGIA
7. MURARSTWO – ZASADY WIĄZANIA CEGIEŁ I INNYCH MATERIAŁÓW
MURARSKICH, RĘCZNE I MECHANICZNE PRZYGOTOWYWANIE ZAPRAW,
SPOSOBY MUROWANIA, RODZAJE MURÓW, ELEMENTY ZBROJENIA MURÓW,
ŚCIANY NOŚNE I ŚCIANKI DZIAŁOWE
8. TYNKARSTWO – ZASADY KŁADZENIA TYNKÓW, RODZAJE TYNKÓW I ICH
ZASTOSOWANIE
9. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
- murarstwo
- stawianie rusztowań,
- murowanie ścian,
- rodzaje narzędzi i materiałów niezbędnych do podjęcia prac murarskich,
- zasady zbrojenia,
- rozpoznawanie i przygotowywanie podłoża,
- przygotowywanie zapraw i betonów,
- zasady deskowania,
- zbrojenia, destylowania nadproży i stropów murarskich,
- fundamenty,
- stawianie ścian nośnych i ścianek działowych,
- wykonywanie ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi,
- gzymsy, wykonywanie sklepień, nadproży i stropów,
- osadzanie stolarki i ślusarki budowlanej,
- spoinowanie ścian,
- rozbiórka konstrukcji murowych,
- wykonywanie murów,
- tynkarstwo
- wyznaczanie lica tynków na ścianach i sufitach,
- tynk dwuwarstwowy,
- izolacja przeciwwilgociowa,
- prace remontowe i konserwatorskie

Koszt szkolenia: 1 700 zł

Cena szkolenia obejmuje:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- odzież roboczą
- materiały dydaktyczne

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty.
Pierwsza rata wpłacana jest przed rozpoczęciem szkolenia w siedzibie Centrum Szkoleniowego lub na konto.


 
 
Czas generowania: 0.0826 sek., 0.0066 z tego dla zapytań. Użycie pamięci: 2,232KB